Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.meblebasztowa.pl platící do 24.12.2014 jsou dostupné zde.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

INTERNETOVÉHO OBCHODU

§ 1. Pojmy

§ 2. Obecné informace

§ 3. Produkty – obecné informace

§ 4. Cena

§ 5. Dodání a odběr

§ 6. Podmínky realizace objednávky

§ 7. Odstoupení od smlouvy

§ 8. Zrušení objednávky

§ 9. Reklamace

§ 10. Záruka

§ 11. Newsletter

§ 12. Názory zákazníků

§ 13. Ochrana osobních údajů

§ 14. Závěrečná ustanovení

1. HESLO: soubor alfanumerických znaků nezbytný pro dokončení autorizace, nutné pro vstup do zákaznického konta, zadávaného zákazníkem v průběhu registrace.

2. ZÁKAZNÍK: fyzická osoba plně zodpovědná za všechny právní úkony a v případech stanovených platnými právními předpisy rovněž fyzická osoba s omezenou právní způsobilostí, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon uznává způsobilost k právním úkonům, a která hodlá uzavřít nebo uzavřela dohodu o prodeji.

3. OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Zákon Občanský zákoník ze dne. 23.dubna 1964 (Dz. U 2014, poz. 121)

4. SPOTŘEBITEL: fyzická osoba, pro kterou uzavření smlouvy o prodeji nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností v souladu s čl. 221 občanského zákoníku.

5. KONTO (ZÁKAZNICKÉ KONTO): podstránka internetového obchodu, ve které jsou shromažďovány objednávky zákazníka.

6. PRODUKT: zboží dostupné v internetovém obchodě, který je (bude) předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem.

7. EXPOZIČNÍ PRODUKT: zboží dostupné v internetovém obchodě v sekci „Outlet“, který je (bude) předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem. Tento produkt je k dispozici v kamenném obchodě prodávajícího a může vykazovat stopy užívání, které nemají vliv na jeho technický stav ani jakost. Nabídky expozičních produktů vždy obsahují obecné informace (popis, fotky) o jejich stavu.

8. PRODUKT VYROBENÝ NA ZAKÁZKU: zboží dostupné v internetovém obchodě, který je (bude) předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem s požadovanými vlastnostmi ze strany zákazníka, vyrobený na přání zákazníka nebo sloužící k uspokojení potřeb zákazníka (v souladu s čl. 38 odst. 3 zákona o právech spotřebitelů (Dz. U. ze dne 24. června 2014.).

9. PRAVIDLA: současná pravidla internetového obchodu.

10. REGISTRACE: jednorázový akt vytvoření zákaznického konta vytvořeného pomocí registračního formuláře zpřístupněného poskytovatelem služeb internetového obchodu.

11. INTERNETOVÝ OBCHOD (OBCHOD): internetový obchod poskytovatele přístupný na adrese www.meblebasztowa.pl , prostřednictvím kterého může zákazník uzavřít kupní smlouvy o nákupu zboží (produkty, expoziční produkty, produkty na zakázku)

12. STRANA: poskytovatel, prodávající nebo zákazník

13. PRODEJCE: obchodně-výrobní společnost ART-HEN Spółka Jawna Helena Zdrzałek, Henryk Zdrzałek, Artur Zdrzałek, se sídlem: Racibórz 47-400, na ul. Nowa 17, NIP: 6391006316, REGON 272779314, KRS nr 0000069725 nabízející prodej zboží na internetové stránce www.meblebasztowa.pl.

14. KUPNÍ SMLOUVA (SMLOUVA): smlouva o prodeji produktů/expozičních produktů / produktů vyrobených na zakázku, ve smyslu občanského zákoníku, uzavřená prostřednictvím internetového obchodu.

15. NÁVŠTĚVNÍK: zákazník nebo osoba využívající obsah internetového obchodu, a která se seznamuje se zbožím nebo hodnotí zboží.

16. OBJEDNÁVKA: dobrovolné potvrzení zákazníka směřující k okamžitému uzavření kupní smlouvy vztahující se k produktům / expozičním produktům / produktům vyrobeným na zakázku, které definuje její základní podmínky.

§ 2. – Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky zahrnují:

  1. zásady využívání internetového obchodu

  2. zásady uzavírání objednávek prostřednictvím internetového obchodu

  3. zásady dodávek produktů / expozičních produktů / produktů vyrobených na zakázku objednaných v internetovém obchodě a náklady s tím spojené

  4. zásady úhrady kupní ceny

  5. nároky příslušící zákazníkovi související s objednáváním zboží a s ním související kupní smlouvou

2. prostřednictvím internetových stránek má návštěvník možnost:

a) seznámit se s produkty / expozičními produkty / produkty vyrobenými na zakázku

b) uzavřít kupní smlouvu na produkt /expoziční produkt /produkt vyrobený na zakázku

c) objednat bezplatný Newsletter

d) seznámit se s názory na produkty

e) ohodnotit produkty

3. návštěvník může prodejce kontaktovat:

a) telefonicky na čísle 889-615-077 (ceny volání dle operátora)

b) faxem na čísle +48 32 415 07 78

c) e-mailem: meblebasztowa@meblebasztowa.pl

d) poštou na adresu: ART-HEN s.j., ul. Nowa 17, 47-400 Racibórz, PL

4. Všechny dodávky a služby, které prodávající nabízí zákazníkům jsou realizovány výlučně na základě platného a aktuálního znění obchodních podmínek, které jsou závazné v okamžiku odeslání objednávky.

5. Za účelem využívání internetového obchodu je zákazník povinen na vlastní náklady získat přístup k počítači nebo ke koncovému zařízení s přístupem na internet.

6. za účelem využívání internetového obchodu www.meblebasztowa.pl doporučujeme využívání těchto zařízení:

- operační systém Microsoft Windows

- internetový prohlížeč: : Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- rozlišení obrazovky min. 1024 x 768 pixelů

- volitelné doplňky: aplikace Adobe flash nebo Adobe reader

- aktivní e-mailový účet

§3 Produkty – všeobecné informace

1. Zboží prodávané v internetovém obchodě je nové, z výjimkou expozičních produktů uvedených v § 1 bod 7.

2. Obchod vyřizuje objednávky s místem odběru Polsko nebo Česká republika.

3. Inzerce, ceníky a další informace o produktech uvedených na webových stránkách internetového obchodu, a to zejména, jejich popisy, technické charakteristiky a ceny, jsou zveřejněny za účelem uzavření kupní smlouv, ve smyslu § 71 občanského zákoníku.

§ 4 Ceny

1. Ceny produktů zveřejněné na internetových stránkách obchodu:

a) je dána v polských Zlotých (PLN) a cena je bez DPH.

b) neobsahuje náklady na dopravu. Náklady na dopravu jsou závislé na způsobu dodání zboží zákazníkovi, na hodnotě a objemu objednávky a jsou uvedeny při výběru způsobu dodání zboží zákazníkem. Celková hodnota objednávky je uvedena v nákupním košíku před odesláním objednávky zákazníkem. Dodatečné informace o způsobu a cenách dopravy jsou dostupné na internetových stránkách obchodu v záložce „Dodávka zboží”. Cena produktu vyrobeného na zakázku je se zákazníkem jednorázově dohodnuta prostřednictvím e-mailu.

2. Ke každé objednávce je vystaven daňový doklad, který je zaslán zákazníkovi současně s objednaným zbožím.

3. Po potvrzení přijetí objednávky bude zákazníkovi bezprostředně zaslána zálohová faktura. Zákazník je povinen uhradit 20% z ceny objednaného zboží v objednávce v termínu uvedeném v zálohové faktuře. Způsob úhrady zálohy může proběhnout:

a) bankovním převodem (na bankovní účet prodávajícího zveřejněném na webových stránkách obchodu nebo v e-mailové zprávě, kterou zákazník obdrží od prodávajícího po odeslání objednávky).

b) v hotovosti v kamenném obchodě prodávajícího, 47-400 Racibórz, ul. Nowa 17, PL

c) platbou prostřednictvím systému PayU

4. Zbytek částky za objednané zboží z objednávky může zákazník uhradit:

- bankovním převodem (na bankovní účet prodávajícího zveřejněném na webových stránkách obchodu nebo v e-mailové zprávě, kterou zákazník obdrží od prodávajícího po odeslání objednávky).

- v hotovosti v kamenném obchodě prodávajícího, 47-400 Racibórz, ul. Nowa 17, PL

5. Prodejce si vyhrazuje právo na průběžné změny v cenách zboží, dále na vkládání a odstraňování různorodých promočních akcí a výprodejů. Právo uvedené v předchozí větě nemá vliv na objednávky uzavřené před datem zveřejnění cenových změn, promočních akcí a výprodejů.

§ 5 – Dodávka a odběr

Dodání zboží a odběr se uskutečňuje na přání zákazníka v souladu s objednávkou, a to prostřednictvím:

a) kurýrské společnosti PKS Gdańsk-Oliwa sp. z o.o. – týká se objednávek s místem dodání Polsko, mimo Slezské a Opolské vojvodství

b) dopravní službou prodávajícího – týká se objednávek s místem dodání v okrese Ostrava a Opava

c) osobního odběru v místě prodeje

1. Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v ceně produktu / expozičního produktu / produktu vyrobeného na zakázku, v souladu s § 4, bod 1, s výjimkou situace popsané v bodu 2 níže

2. Při objednávce s celkovou hodnotou nad 30 000 KC, kupující nehradí dopravu

3. Při objednávce s celkovou hodnotou nad 30 000 KC, s místem odběru v okrese Ostrava a Opava, zajišťuje prodejce bezplatnou montáž produktů / expozičních produktů / produktů vyrobených na zakázku.

4. Zboží je dodáváno okamžitě po uzavření kupní smlouvy, ne později než 30 dní od odsouhlasení realizace objednávky zákazníkem. V případě, že realizace objednávky nebude z jakéhokoli důvodu možná do 30 dní, prodávající o této skutečnosti informuje e-mailem zákazníka a informuje ho o novém termínu realizace. Kupující může poskytnout prodávajícímu dodatečný termín realizace objednávky zasláním e-mailové zprávy prodávajícímu. V opačném případě má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu se zákonem ze dne 30.5.2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, poz. 827), za podmínek stanovených v § 7 všeobecných obchodních podmínek.

5. Objednávky Produktů vyrobených na zakázku mají v každém případě dohodnutý e-mailem termín realizace, bod 4 v tomto případě neplatí

§ 6 – Podmínky realizace objednávek

1. Pro závazné objednání zboží je zákazník povinen:

a) vstoupit do internetového obchodu

b) přihlásit se pod svým e-mailem a heslem do zákaznického konta, pokud disponuje zákaznickým kontem

c) vybrat z nabídky produkt / expoziční produkt / produkt vyrobený na zakázku a kliknout pokaždé na tlačítko „DO KOŠÍKU”

d) vybrat způsob dodání

e) vybrat způsob platby

f) pokud zákazník nedisponuje zákaznickým kontem, může zrealizovat objednávku i bez registrace, předáním nezbytných osobních ůdajů, tj. jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresa.

g) pokud je fakturační adresa jiná než adresa dodání, je zákazník povinen vepsat obě adresy

2. Po ukončení všech operací zmíněných v bodě 1, zobrazí se na internetové stránce sumarizace objednávky se všemi podrobnostmi:

a) objednaného produktu / produktů společně s jeho cenou a cenou celkovou

b) náklady na dodání zboží

c) celková cena k úhradě ve které je zahrnuta cena za produkt / produkty, expoziční produkt /produkty, produkt / produkty vyrobený na zakázku a náklady na dodání zboží

d) výše zálohy

3. odeslání objednávky nastává kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVÁM A PLATÍM”. Zasláním objednávky zákazníkem se rozumí podání nabídky k uzavření kupní smlouvy s prodejcem na objednaný produkt / expoziční produkt / produkt vyrobený na zakázku.

4. Po odeslání objednávky prodávající potvrdí její přijetí. Od tohoto okamžiku je objednávka pokládaná za závaznou a je realizována. Ve stejném momentě je uzavřena kupní smlouva. O potvrzení přijetí objednávky a předání objednávky k realizaci je zákazník informován e-mailem na adresu, kterou poskytl při vyplňování objednávky.

§ 7 – Odstoupení od smlouvy

1. V souladu s čl. 27 zákona ze dne 30.5.2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014., poz. 827) může zákazník odstoupit od kupní smlouvy produktu / expozičního produtku / produktu vyrobeného na zakázku zakoupeného v internetovém obchodě, v termínu 14 kalendářních dní od uzavření kupní smlouvy, a to bez udání důvodua bez úhrady nákladů s výjimkou nákladů popsaných v bodě 6 níže. Termín odstoupení od kupní smlouvy začná běžet:

a) od data obdržení zrealizované objednávky (dodání zboží)

b) od data zákazníkem obdržené poslední části zrealizované objednávky, pokud je objednávka realizovaná postupně.

2. Zákazník, který chce využít práva odstoupení od smlouvy, je povinen informovat prodávajícího písemně, a to buď dopisem na adresu ART-HEN s.j., ul. Nowa 17, 47-400 Racibórz, PL, nebo e-mailem na adresu: meblebasztowa@meblebasztowa.pl , či faxem na číslo: +48 32 415 07 78.

3. Zákazník, který odstupuje od kupní smlouvy může využít vzor formuláře Odstoupení od kupní smlouvy, který je k dispozici na hlavní straně internetového obchodu v oddíle „Odstoupení od kupní smlouvy”, vyplňování formuláře však není povinné.

4. V případě, že zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informuje prodejce prostřednicvím e-mailu, prodejce zákazníkovi okamžitě potvrdí přijetí zprávy o odstoupení od kupní smlouvy na trvalém nosiči (např. e-mailem).

5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, je kupní smlouva považována za neplatnou.

6. Prodejce vrátí zákazníkovi, který odstupuje od smlouvy, veškeré platby za dané zboží, včetně nákladů na dodání, s výjimkou dodatečných nákladů na dodání zbož, které vznikly na základě přání zákazníka a nebyly v souladu s doporučeným způsobem dodání prodejcem.

7. Prodejce provede vrácení plateb, o kterých pojednává bod 6 výše, okamžitě, nejpozději do 14 dní od obdržení informace o odstoupení od kupní smlouvy.

8. Platby budou zákazníkovi vráceny stejným způsobem jako při jeho prvních transakcích, pokud nedal souhlas s jiným způsobem vrácení peněz, v tom případě nese další náklady s tím spojené.

9. Navrácení zboží zákazníkem bude provedeno bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dní od zaslání informace o odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na navrácení zboží nese zákazník.

10. Prodávající odešle peníze za vrácené zboží až zboží převezme zpět nebo obdrží od zákazníka doklad o zaslání zboží zpět, a to v závislosti na tom, co prodávající obdrží dříve.

11. Právo odstoupit od kupní smlouvy nemá zákazník v případech popsaných v článku 38 Zákona o právech spotřebitelů, tj.:

- jejíž předmětem je věc nesériově vyrobená, tj. věc vyrobená na přání zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.

- jejíž předmětem je věc, která je po dodání, vzhledem ke svému charakteru, neodlučitelně spojená s jinými věcmi.

12. Zákazník je zodpovědný za snížení hodnoty věci v důsledku používání věci nad rámec toho co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastnosti a fungování věci.

§ 8 – Zrušení objednávky

1. Zákazník má právo zrušit objednávku

2. Ke zrušení objednávky může dojít do doby než začne být objednávka realizována

3. Pro zrušení objednávky jsou platná ustanovení v §7 Všeobecných obchodních podmínek

§ 9 – Reklamace

1. Prodejce je odpovědný vůči zákazníkovi pokud prodávaný produkt / expoziční produkt / produkt vyrobený na zakázku, vykazuje fyzickou vadu nebo právní (záruka)

2. Zákazník má právo k podání reklamace v případě, že dodané zboží vykazuje fyzické vady, tedy se neshoduje s kupní smlovou, a to:

a) nemá vlastnosti, které by věc měla mít vzhledem k účelu uvedenému v kupní smlouvě nebo vzhledem k okolnostem či určení

b) nemá vlastnosti, které byly prodejcem slíbeny, tím myšleno představení vzorku nebo modelu

c) nehodí se k účelům, které zákazník prodejci popsal při sepisování smlouvy a prodejce nezpochybnil

d) nebyl zákazníkovi dodán v úplném stavu

3. Věc vykazuje fyzickou vadu ve smyslu špatné montáže, pokud tato činnost byla vykonána prodejcem či třetí osobou, za kterou nese prodejce odpovědnost nebo zákazníkem, pokud postupoval podle pokynů získaných od prodejce.

4. Pokud je fyzická vada zboží zjištěna před uplynutím 1 roku od odebrání zboží zákazníkem, má se za to, že vada existovala již při převzetí zboží zákazníkem, ten přebírá za zboží odpovědnost.

5. Zákazník má právo na podání reklamace v termínu do 2 let od předání daného produktu prodejcem.

6. V případě neshody dodaného zboží se zbožím v kupní smlouvě, je zákazník povinen zaslat poštou na adresu uvedenou v §2, bod 3:

a) reklamované zboží

b) dopis s popisem rozdílu

c) prohlášení o snížení ceny nebo o odstoupení od kupní smlouvy, pokud je vada zásadní nebo oznámení obsahující nárok na odstranění vad nebo nárok na výměnu zboží bez závad

7. Zákazník může reklamaci podat rovněž prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v §2, bod 3.

8. Prodávající se bude reklamací zabývat v termínu do 14 dní od podání reklamace, zasláním odpovědi na zákazníkem uvedenou adresu či jiným, zákazníkem vybraným, způsobem. Pokud prodejce v termínu do 14 dní nebude na podanou reklamaci reagovat, předpokládá se, že reklamace byla shledána důvodnou.

§ 10 – Záruka

Všechny produkty nabízené v internetovém obchodě podléhají záruce výrobce. Veškeré informace o zárukách prodejce zveřejňuje na webu internetového obchodu.

§ 11 – Newsletter

1. K zasílání informací newslettrem dojde na základě vepsání e-mailové adresy v kolonce „Newsletter“, viditelné na stránce internetového obchodu a zaškrtnutí pole „Zaregistruj se“. K odebírání newsletteru je možno přihlásit se rovněž přes checkbox v sekci zakládání zákaznického konta nebo vyplňování objednávky.

2. Zákazník může kdykoli zamítnout zasílání newsletteru po zaškrtnutí odpovídajícího odkazu, který se nachází na konci newsletteru nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu: sklep@meblebasztowa.pl s informací o odmítnutí dalšího přijímání zpráv newsletteru.

§ 12 – Názory zákazníků

1. Zákazník má možnost sdělit svůj názor ke každému produktu / expozičnímu produktu nabízeného v internetovém obchodě prodávajícího.

2. Názory mohou být umístěny na internetové stránce pouze od přihlášených zákazníků.

3. Umístění názoru na stránku se uskutečňuje v oddíle „napiš názor“, který se nachází u každého produktu / expozičního produktu.

4. Ke každému produktu / expozičnímu produktu nabízenému v internetovém obchodě může zákazník uveřejnit pouze jeden názor, který může libovolně měnit.

5. Publikování názorů je subjektivním postojem zákazníků. Hodnocení je nutné opřít o pravdivé informace.

6. Spolu se zveřejněním názoru na produkt / expoziční produkt, zákazník uděluje souhlas s bezplatným využíváním informací z tohoto názoru k publikování prodávajícím a rovněž s odstraněním tohoto názoru v případě okolností zmiňovaných v bodě 7 níže.

7. K odstranění názoru zákazníka dojde pouze na základě použitelných předpisů práva v situacích, kdy:

a) zákazník, který zveřejnil názor neuskutečnil nákup v internetovém obchodě

b) názor se týká jiného produktu

c) názor je záměrně zavádějící

8. Hodnocení zákazníků nesmí porušovat platné zákony, tj. nemůže mít hanlivý charakter a narušovat osobní práva, což může představovat akt nekalé soutěže.

§ 13 – Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

§ 14 – Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva se uzavírá mezi zákazníkem a prodávajícím. Fixace, ochrana a zpřístupnění příslušných ustanovení smlouvy je zahájeno vytištěním smlouvy a jejím zaslání zákazníkovi společně s fakturou a platnými obchodními podmínkami prodejce.

2. Ve věcech, na které se nevztahují tyto bchodní podmínky se použijí ustanovení platná v Polské republice podle polského práva, včetně občanského zákoníku, zákona o elektronických službách ze dne 18.7.2002 (Sbírka zákonů č. 144, bod. 1204, ve znění pozdějších předpisů.); zákon ze dne 30.5.2014 o právech spotřebitelů (Úř poz. 827) a další příslušná ustanovení polského práva.

3. Změny obchodních podmínek vchází v platnost 14 dní od jejich publikování. Informace o změnách obchodních podmínek společně s datem platnosti nových obchodních podmínek bude zveřejněna na hlavní straně internetového obchodu v den platnosti nových obchodních podmínek nebo změn. Objednávky odeslané před datem publikování změn obchodních podmínek, budou realizovány podle obchodních podmínek platných v den odeslání objednávky.

4. Spotřebitel může použít prostředků mimosoudního řešení sporů s prodávajícím. Seznam spotřebitelských smírčích soudů lze nalézt zde: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

5. Tyto obchodní podmínky vcházejí v platnost 25.12.2014

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.meblebasztowa.pl platící do 24.12.2014

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu
1. Pojmy
2. Všeobecná ustanovení
3. Ceny
4. Dodávka zboží a odběr
5. Podmínky odstoupení od smlouvy
6. Reklamace
7. Newsletter
8. Hodnocení zákazníků
9. Ochrana osobních údajů
10. Závěrečná ustanovení

Ad 1. POJMY

HESLO: soubor alfanumerických znaků nezbytný pro dokončení autorizace, nutné pro vstup do zákaznického konta, zadávaného zákazníkem v průběhu registrace.

ZÁKAZNÍK: fyzická osoba plně zodpovědná za všechny právní úkony a v případech stanovených platnými právními předpisy rovněž fyzická osoba s omezenou právní způsobilostí, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon uznává způsobilost k právním úkonům, a která hodlá uzavřít nebo uzavřela dohodu o prodeji.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Zákon Občanský zákoník ze dne. 23.dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, bod. 93, ve znění pozdějších předpisů)

SPOTŘEBITEL: fyzická osoba, pro kterou uzavření smlouvy o prodeji nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.

KONTO (ZÁKAZNICKÉ KONTO): podstránka internetového obchodu, ve které jsou shromažďovány objednávky zákazníka.

PRODUKT: zboží dostupné v internetovém obchodě, který je (bude) předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem.

EXPOZIČNÍ PRODUKT: zboží dostupné v internetovém obchodě v sekci "Outlet", který je (bude) předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem. Tento produkt je k dispozici v kamenném obchodě prodávajícího a může vykazovat stopy užívání, které nemají vliv na jeho technický stav ani jakost. Nabídky expozičních produktů vždy obsahují obecné informace (popis, fotky) o jejich stavu.

PRAVIDLA: současná pravidla internetového obchodu.

REGISTRACE: jednorázový akt vytvoření zákaznického konta vytvořeného pomocí registračního formuláře zpřístupněného poskytovatelem služeb internetového obchodu.

INTERNETOVÝ OBCHOD (OBCHOD): internetový obchod poskytovatele přístupný na adrese www.meblebasztowa.pl , prostřednictvím kterého může zákazník uzavřít kupní smlouvy o nákupu zboží (produkty, expoziční produkty)

STRANA: poskytovatel, prodávající nebo zákazník

KUPNÍ SMLOUVA (SMLOUVA): smlouva o prodeji produktů/expozičních produktů ve smyslu občanského zákoníku, uzavřená prostřednictvím internetového obchodu.

OBJEDNÁVKA: dobrovolné potvrzení zákazníka směřující k okamžitému uzavření kupní smlouvy vztahující se k produktům / expozičním produktům, které definuje její základní podmínky.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Internetový obchod nabízející prodej zboží na internetové stránce www.meblebasztowa.pl je provozován společností ART-HEN Spółka Jawna Helena Zdrzałek, Henryk Zdrzałek, Artur Zdrzałek, se sídlem v Racibórz, PSČ: 47-400, ul. Nowa 17, IČ: 6391006316, REGON 272779314, KRS č. 0000069725, dále označovaném jako "Prodejce".

2.2. Všechny dodávky a služby, které prodávající nabízí zákazníkům jsou realizovány výlučně na základě platného a aktuálního znění obchodních podmínek, které jsou závazné v okamžiku odeslání objednávky.

2.3. Zboží nabízené prostřednictvím obchodu je nové, s výjimkou expozičních produktů.

2.4. Obchod realizuje objednávky, ve kterých je jako místo dodání vepsáno Polsko nebo Česká republika.

2.5. Inzerce, ceníky a další informace o produktech uvedených na webových stránkách internetového obchodu, a to zejména, jejich popisy, technické charakteristiky a ceny, jsou zveřejněny ve smyslu § 71 občanského zákoníku.

2.6. Za účelem uzavření kupní smlouvy k produktu / expozičnímu produktu je nutné navštívit webovou stránku internetového obchodu, vybrat produkt a vyplnit požadované údaje a vepsat informace do interaktivního formuláře.

2.7. Po odeslání vyplněné objednávky prodávající potvrdí její přijetí. Od tohoto okamžiku je objednávka pokládaná za závaznou a je realizována. Ve stejném momentě je uzavřena kupní smlouva. O potvrzení přijetí objednávky a předání objednávky k realizaci je zákazník informován e-mailem na adresu, kterou poskytl při vyplňování objednávky.

2.8. Za účelem využívání internetového obchodu je zákazník povinen na vlastní náklady získat přístup k počítači nebo ke koncovému zařízení s přístupem na internet

2.9. za účelem využívání internetového obchodu www.meblebasztowa.pl doporučujeme využívání těchto zařízení:
- operační systém Microsoft Windows
- internetový prohlížeč: : Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera
- rozlišení obrazovky min. 1024 x 768 pixelů
- volitelné doplňky: aplikace Adobe flash nebo Adobe reader


3. CENA

3.1. Cena produktu /expozičního produktu zveřejněná na stránkách internetového obchodu je dána v polských Zlotých (PLN) a cena je bez DPH. Ceny produktů neobsahují dodatečné náklady, které, pokud existují, jsou upřesněny při vyplňování objednávky nebo jsou dostupné na stránkách internetového obchodu v oddíle Doprava.

3.2. Ke každé objednávce je vystaven daňový doklad, který je zaslán zákazníkovi současně s objednaným zbožím.

3.3. Po potvrzení přijetí objednávky bude zákazníkovi bezprostředně zaslána zálohová faktura. Zákazník je povinen uhradit 20% z ceny objednaného zboží v objednávce v termínu uvedeném v zálohové faktuře. Způsob úhrady zálohy může proběhnout:

3.3.1. bankovním převodem (na bankovní účet prodávajícího zveřejněném na webových stránkách obchodu nebo v e-mailové zprávě, kterou zákazník obdrží od prodávajícího po odeslání objednávky).

3.3.2. v hotovosti v kamenném obchodě prodávajícího, 47-400 Racibórz, ul. Nowa 17 – Polska

3.3.3. platbou prostřednictvím systému PayU

3.4. Zbytek částky za objednané zboží z objednávky může zákazník uhradit:
- bankovním převodem (na bankovní účet prodávajícího zveřejněném na webových stránkách obchodu nebo v e-mailové zprávě, kterou zákazník obdrží od prodávajícího po odeslání objednávky).
- v hotovosti v kamenném obchodě prodávajícího, 47-400 Racibórz, ul. Nowa 17 – Polska
- nejpozději v momentě odběru objednaného zboží, které mu bude doručeno prodávajícím nebo přepravní službou (možné pouze po předchozí domluvě s prodávajícím)

3.5. Zbývající část ceny objednaného zboží může zákazník uhradit jiným způsobem než uvedeným v bodu 3.4. jedině po předešlé dohodě s prodávajícím, výlučně uskutečněné písemně přes e-mail.

4. DODÁVKA A ODBĚR

4.1. Dodání zboží a odběr se uskutečňuje na přání zákazníka v souladu s objednávkou, a to prostřednictvím dopravní služby prodávajícího, prostřednictvím osobního odběru v místě prodeje nebo prostřednictvím kurýrní služby K-ex.

4.2. Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v ceně kupovaného zboží, shodně s bodem 3.1.

4.3. Zboží je dodáváno okamžitě po uzavření kupní smlouvy, ne později než 30 dní od odsouhlasení realizace objednávky zákazníkem…V případě, že realizace objednávky nebude z jakéhokoli důvodu možná do 30 dní, prodávající o této skutečnosti informuje zákazníka. Zákazník vyjádří souhlas s prodloužením dodací lhůty realizace objednávky písemně v příloze kupní smlouvy, kterou mu poskytne prodávající. V opačném případě má zákazník právo na nárok, uvedený v čl. 12, bod 4 zákona ze dne 2. března 2000 o ochraně práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečnými výrobky (Sbírka zákonů č. 22, bod. 271 z roku 2000, ve znění pozdějších předpisů.).

4.4. Zboží je dodáno po uzavření kupní smlouvy ne později než 30 dní ode dne záměru ze strany spotřebitele k uzavření smlouvy.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy na základě pravidel popsaných v zákoně ze dne 2. března 2000 o ochraně práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečnými výrobky (Sbírka zákonů č. 22, bod. 271 z roku 2000, ve znění pozdějších předpisů).

5.2. Zákazník, který je rovněž spotřebitelem a uzavřel kupní smlouvu, od ní může odstoupit bez udání důvodů jedině na základě písemného prohlášení zaslaného do 10 dní, na adresu 47-400 Racibórz, ul. Nowa 17 – Polska, a to před uplynutím tohoto termínu.

5.3. Termín 10 dní, ve kterém může zákazník odstoupit od kupní smlouvy se rozumí ode dne vydání produktu / expozičního produktu.

5.4. Zboží musí být vráceno v nezměněném stavu v jakém bylo vydáno, může obsahovat změny vyplývající z běžného opotřebení v závislosti na délce užívání. Běžné opotřebení je chápáno jako normální užívání věci v souladu s jeho určeným účelem.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy je smlouva chápána jako neplatná a zákazník je zproštěn všech povinností vyplývajících ze smlouvy. Vše na čem se strany dohodly pozbývá platnosti beze změn, pokud změna nebyla nutná v rámci běžného podnikání. Navrácení bude provedeno bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dní. Pokud zákazník provedl jakékoli úhrady záloh na zboží, budou z těchto strženy zákonné úroky od data složení zálohy.

5.6. Právo na odsoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá zákazník, který objednal zboží sobě na míru, v souladu s čl. 10 bod. Ustanovení 1 bod 4 zákona O ochraně práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečnými výrobky (Sbírka zákonů č. 22, bod. 271 z roku 2000, ve znění pozdějších předpisů.).

6. Reklamace

6.1. Zákazník má právo na reklamaci zboží, v případě že zboží vykazuje: a) fyzické vady, b) neshoduje se s objednaným zbožím

6.2. v případě, že se zboží neshoduje s kupní smlouvou, reklamované zboží společně s dopisem popisujícím nalezené vady, je nutno odeslat na adresu: 47-400 Racibórz ul. Nowa 17 – Polska. Reklamaci je možno rovněž ohlásit e-mailem s dopisem popisujícím vady na adresu: sklep@meblebasztowa.pl

6.3. Prodávající se reklamací začne zabývat okamžitě, ne později než ve lhůtě 14 dní. Odpověď na podanou reklamaci zašle prodávající na kontaktní e-mail uvedený zákazníkem.

7. NEWSLETTER

7.1. K zasílání informací newslettrem dojde na základě vepsání e-mailové adresy v kolonce "Newsletter", viditelné na stránce internetového obchodu a zaškrtnutí pole "Zaregistruj se". K odebírání newsletteru je možno přihlásit se rovněž přes checkbox v sekci zakládání zákaznického konta nebo vyplňování objednávky.

7.2. Zákazník může kdykoli zamítnout zasílání newsletteru po zaškrtnutí odpovídajícího odkazu, který se nachází na konci newsletteru nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu: sklep@meblebasztowa.pl s informací o odmítnutí dalšího přijímání zpráv newsletteru.

8. HODNOCENÍ ZÁKAZNÍKŮ

8.1. Zákazník má možnost sdělit svůj názor ke každému produktu / expozičnímu produktu nabízeného v internetovém obchodě prodávajícího.

8.2. Názory mohou být umístěny na internetové stránce pouze od přihlášených zákazníků.

8.3.Umístění názoru na stránku se uskutečňuje v oddíle "napiš názor", který se nachází u každého produktu / expozičního produktu.

8.4. Ke každému produktu / expozičnímu produktu nabízenému v internetovém obchodě může zákazník uveřejnit pouze jeden názor, který může libovolně měnit.

8.5. Publikování názorů je subjektivním postojem zákazníků. Hodnocení je nutné opřít o pravdivé informace.

8.6. Spolu se zveřejněním názoru na produkt / expoziční produkt, zákazník uděluje souhlas s bezplatným využíváním informací z tohoto názoru k publikování prodávajícím a rovněž s odstraněním tohoto názoru v případě okolností zmiňovaných v bodě 8.7.

8.7. K odstranění názoru zákazníka dojde pouze na základě použitelných předpisů práva v situacích, kdy:
a) zákazník, který zveřejnil názor neuskutečnil nákup v internetovém obchodě
b) názor se týká jiného produktu
c) názor je záměrně zavádějící

8.8. Hodnocení zákazníků nesmí porušovat platné zákony, tj. nemůže mít hanlivý charakter a narušovat osobní práva, což může představovat akt nekalé soutěže.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace o ochraně osobních údajů jsou zde: http://www.meblebasztowa.pl/cs_CZ/i/Ochrana-osobnich-udaju/23

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Kupní smlouva se uzavírá mezi zákazníkem a prodávajícím. Fixace, ochrana a zpřístupnění příslušných ustanovení smlouvy je zahájeno vytištěním smlouvy a jejím zaslání zákazníkovi společně s fakturou s DPH.

10.2. Ve věcech, na které se nevztahují tyto bchodní podmínky se použijí ustanovení platná v Polské republice podle polského práva, včetně občanského zákoníku, zákona o elektronických službách ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů č. 144, bod. 1204, ve znění pozdějších předpisů.), zákonu o ochraně práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem ze dne 2. března 2000 (Sbírka zákonů č. 22, položka. 271, ve znění pozdějších předpisů.), zákonu o zvláštních podmínkách prodeje spotřebního zboží a o změně občanského zákoníku ze dne 27. července 2002 (Sbírka zákonů č. 141, položka 1176., ve znění pozdějších předpisů.) a dalšími příslušnými ustanoveními polského práva.

10.3. Změny obchodních podmínek vchází v platnost 14 dní od jejich publikování. Informace o změnách obchodních podmínek společně s datem platnosti nových obchodních podmínek bude zveřejněna na hlavní straně internetového obchodu v den platnosti nových obchodních podmínek nebo změn. Objednávky odeslané před datem publikování změn obchodních podmínek, budou realizovány podle obchodních podmínek platných v den odeslání objednávky.

Sklep internetowy Shoper.pl