Ochrana osobních údajů

Vážený kliente,

Níže popsaná pravidla ochrany osobních údajů popisují shromažďování, uchovávání a využívání osobních dat, které poskytli zákazníci internetového obchodu www.meblebasztowa.pl. Potvrzujeme, že vynaložíme maximální úsilí k ochraně soukromí zákazníka a jeho dat po celou dobu využívání domény www.meblebasztowa.pl a využívání internetového obchodu za účelem zakoupení zboží.

Internetový obchod neshromažďuje automaticky žádná osobní data s výjimkou údajů uvedených v cookies v průběhu užívání domény. Via domény a jiných forem komunikace, v případě nakupování a registrací na doméně, shromažďujeme následující údaje:

  1. Jméno a příjmení

  2. Adresa

  3. E-mail

  4. Telefonní číslo

  5. IČ / DIČ v případě, že zákazníkem je firma

Zároveň vás chceme informovat, že poskytnutí osobních dat je dobrovolné a je nezbytné pro úspěšnou registraci a nákupy v rámci domény. Tyto údaje jsou využívány pouze k řádnému plnění smlouvy, rovněž k podávání informací o stavu objednávky, stavu reklamací a jiných důvodů úzce spjatých s objednávkou. Realizací objednávky v internetovém obchodě dává zákazník souhlas s poskytnutím jeho osobních údajů, které budou využity za účelem uzavření obchodní smlouvy . Poskytnutí osobních údajů a souhlas s jejich využitím jsou nezbytné pro uzavření a realizaci objednávky internetového obchodu. Zákazník má možnost kdykoli vyjádřit nesouhlas s uchováváním jeho osobních údajů, v tomto případě je nezbytné písemně informovat o této skutečnosti obchod na e-mailovou adresu: paulinag@meblebasztowa.pl

Osobní údaje jsou chráněny podle zákona ze dne 29.8.1997 "Ochrana osobních údajů" (Sbírka zákonů č. 133, bod 883) o zabránění přístupu třetích stran. A podle zákona ze dne 29.8.1997 "Ochrana osobních údajů" o ochraně dat zákazníků získaných v průběhu podnikání prodávajícího.

Obchod si vyhrazuje právo měnit zásady ochrany osobních údajů. Pro každého zákazníka a uživatele internetového obchodu je závazná aktuální Zásada ochrany osobních údajů. Bez ohledu na charakter prováděných změn zásad ochrany osobních údajů, nemají tyto vliv na základní pravidla Ochrany osobních údajů. Obchod neposkytne třetím osobám osobní data klientů a uživatelů internetových stránek. Obchod si vyhrazuje právo na zasílání nevyžádaných zpráv kontaktům získaných od zákazníků, kteří souhlasili se zásadami ochrany osobních údajů. Nevyžádanými zprávami se rozumí informace bezprostředně související s internetovým obchodem, tzn. novinky, změny různého charakteru, nekomerční informace jako osobní přání apod.

Sklep internetowy Shoper.pl